Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Ohjelman logoOhjelman logo

Kalastuksen innovaatio-ohjelma:

 

Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet

 

Kotimainen kalansaalis hyödynnetään nykyisin pääasiassa rehuna tai valmiina fileenä. Maailmalla on kuitenkin esimerkkejä siitä, kuinka kalasta on toimijoiden verkostoitumisen ja yhteistyön myötä onnistuttu hyödyntämään lihan lisäksi myös muut kalan osat - kuten nahka, ruodot ja suomut -  pitkälle jalostutettuina tuotteina. Tämän ohjelman tavoitteena on kotimaisen kalan arvon lisääminen erityisesti kehittämällä uusia korkean lisäarvon tuotteita. Erityisenä painopistealueena ovat silakka, kilohaili ja särkikalat.  Tavoitteena on siirtää tai kehittää Suomen olosuhteisiin soveltuvaa teknologiaa ja toimintatapoja kalasaaliiden täysimääräiseksi hyödyntämiseksi  (elintarvikkeiden ohella mm. lisäravintoaineet ja lääkkeenkaltaiset yhdisteet).

 

Seuraa ohjelman tiedotteita ja etenemistä myös somessa:

Linkki hankkeen toimintasuunnitelmaan.

 

Kuva: LuonnonvarakeskusKuva: Luonnonvarakeskus

 

Ohjelmaan kuuluu neljä työpakettia:

1. Raaka-aineen saatavuus ja laatu
•  Vähäarvoisen kalan ja silakan saaliin, kalastuksen ja jalostuksen sivuvirtojen saatavuus, laatu ja logististen mahdollisuuksien kartoittaminen

2. Raaka-aineen fraktiointi
•  Laadukkaiden ja elintarvikekelpoisten öljy- ja proteiinijakeiden erotus energia- ja kustannustehokkaasti huomioiden raaka-aineiden saatavuus ja logistiset haasteet

3. Proteiini- ja öljyjakeen elintarvikesovellukset
•  Nopeasti ja kannattavasti kaupallistettavissa olevat jalostetun kalamassan ja TP2:ssa tehtyjen jakeiden elintarvikesovellukset ja tuotantoteknologia

4. Korkean lisäarvon tuotteet
•  Merkittävän lisäarvon luominen raaka-aineille erikoistuotesovellusten kautta
 
 

Aikataulu ja rahoitus:

2017-2019, Budjetti: 1 milj. €

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskus (ELY-keskus);

EU:n rahoitus: Euroopan meri ja kalastus rahasto (EMKR)

 

Konsortio:

Österbottens Fiskarförbund (koordinaattori), Aktion Österbotten (hallinnoija), Teknologian tutkimuskeskus (VTT), Turun yliopisto (UTU) ja Luonnonvarakeskus (Luke)

Yhteystiedot: Guy Svanbäck, guy.svanback@fishpoint.net, +358 50 086 0566