Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

 

Markkinoinnin innovaatio-ohjelma

Markkinoinnin innovaatio-ohjelman toteuttaa Pro Kala ry. Ohjelman tavoitteena on parantaa kestävästi tuotettujen kalatuotteiden markkina-asemaa ja arvoa. Tähän pyritään erityisesti arvoketjun yhteistyötä kehittämällä sekä markkinavetoista tuotantoa ja toimintaa edistämällä. Erityinen painopiste on kestävästi tuotettuun kalaan perustuvien arvoketjujen arvon ja kilpailukyvyn kehittäminen sekä kalatuotteiden laadun, arvon ja markkina-aseman parantaminen.

Toimenpiteet voivat liittyä uusien kuluttajatrendien hyödyntämiseen sekä kotimaisen kalan tuotteistamiseen ja mielikuvamarkkinoinnin kehittämiseen sekä yleisesti koko arvoketjua  hyödyttävän menekinedistämisen toteuttamiseen. Lisäksi tavoitteena on tukea kalatalouden toimialan julkisuuskuvaa sekä tukea toimialan kansainvälistymistä ja vientiä.

 Ohjelmalla on neljä keskeistä teemaa:Kuva: Pro Kala ryKuva: Pro Kala ry

 1. Kestävästi tuotettujen  kalatuotteiden markkina - aseman ja arvon parantaminen
 2. Toimialan verkostoitumisen ja  yhteistyön kehittäminen
 3. Toimialan julkisuuskuvan  parantaminen
 4. Vienti ja kansainvälistyminen

 

Yhteistyöverkostoon kuuluvat

• Kala-alan yritykset/yrittäjät

• Kala-alan järjestöt ja organisaatiot

• Luonnonvarakeskus

• Team Finland / Food  from Finland

• Valtakunnalliset ja alueelliset järjestöt ja organisaatiot

 

 

 

Ohjelman ohjausryhmä:

 • Kim  Jordas, SAKL
 • Irja  Skytén -Suominen, Suomen Kalankasvattajaliitto
 • Jari Multanen, Suomen Kalakauppiasliitto
 • Anna Vainikainen / Irina Simola, ETL Kalateollisuusyhdistys
 • Asmo Honkanen, LUKE
 • Esa  Wrang , Food  from Finland
 • Katriina Partanen, Pro Kala