Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

 

 

 
Luonnonvarakeskus seuraa kalatalouden kehitystä

Kalatalouden eri toimialoilla – kalastus, kalanviljely, kalanjalostus ja kalakauppa – toimii noin 1 700 päätoimista yritystä.  Luonnonvarakeskus tilastoi ja seuraa näiden toimialojen tuloksia ja talouskehitystä, ja Luke julkaisee verkkosivuillaan aiheesta

Luonnonvarakeskus ylläpitää myös toimialakohtaisia tilastoja tärkeimpine tunnuslukuineen. Tilastoja pääset tarkastelemaan tästä linkistä.

 

Kannattavuustietoja käytetään muun muassa kansallisessa kalatalouden politiikkatuessa ja seurannassa, EU:n yhteisen kalastuspolitiikan (YKP) seurannassa ja kehittämisessä, Euroopan meri- ja kalatalousrahaston (EMKR) seurannassa sekä taloudellisessa tutkimuksessa. Tietoja hyödyntävät hallinnon lisäksi muun muassa kalatalousyrittäjät, opiskelijat, tutkimus ja edunvalvonta.

 

Kalatalouden toimialakatsaus 2015 lyhyesti

 
Kalatalouden toimialakatsauksessa kuvataan suomalaisen merikalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen,
kalatukkukaupan ja kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan taloudellista tilaa. Katsaus perustuu
kalatalouden yritysten viimeisimpiin tilasto- ja tilinpäätöstietoihin.

Vuonna 2013 kalatalousalalla oli 1 766 yritystä. Yritysten kokonaistuotot olivat 925 miljoonaa euroa.
Kalatalouden tuottama jalostusarvo oli 155 miljoonaa euroa ja yritysten työllistävyys oli 2 835
henkilötyövuotta. Yrityksistä 72 prosenttia oli kalastusyrityksiä. Tuotoiltaan suurin toimiala oli kalanjalostus.
Myös henkilöstöä oli eniten jalostajien palveluksessa.

Kalatalouden tuotot kasvoivat kaikissa yritysryhmissä vuonna 2013, kalastusta lukuunottamatta.
Kalanjalostuksen ja vesiviljelyn tuotot lisääntyivät suhteellisesti eniten. Kalan ulkomaankauppa jatkoi
kasvuaan vuonna 2014, mutta ulkomaankaupan arvo laski.

Vuonna 2013 kalastuksen tuotot laskivat isoja troolareita lukuun ottamatta ja kalastuksen tulos
heikkeni. Vesiviljely-yritysten tuotot kasvoivat neljänneksen ja kannattavuus kääntyi nousuun. Pienten
ja keskisuurten kalanjalostusyritysten nettotulokset laskivat, mutta suurten jalostamoiden kannattavuus
parani. Tukkukaupan kannattavuus parani, kun taas kalaan erikoistuneen vähittäiskaupan
kannattavuus heikkeni merkittävästi kaikissa yrityskokoluokissa.