Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Innovaatio-ohjelmat

 

Suomen EMKR-toimintaohjelmassa on innovaatio-ohjelmat kalatalouden, kalatalouden ympäristöinnovaatioiden ja kestävän vesiviljelyn verkostomuotoiselle kehittämistyölle. Lisäksi markkinoille saattamisen ja menekinedistämisen kehitystyötä tuetaan monivuotisilla kehitysohjelmilla. Innovaatio-ohjelmien hakuaika oli 23.6.- 9.9.2016.

 

Haussa oli Suomen toimintaohjelman toimenpiteet; Kalastuksen innovaatiot (art. 26 ja 44.3), Tutkimuksen ja kalastuksen välinen kumppanuus (art. 28 ja 44.3), Vesiekosysteemien suojelu ja ennallistaminen (art. 40 alakohdat b-g ja i, sekä art. 44.6), Vesiviljelyn innovaatiot (art. 47) sekä Markkinointi (art. 68).

 

Innovaatio-ohjelmaan pystyivät hakea mukaan yritykset, yhteisöt ja yhteenliittymät, ja ohjelmien haku oli kaksivaiheinen. Tarkemmat tiedot ohjelmien hakuprosessissta, valintakriteereistä ja hallinnoinnista löydät innovaatio-ohjelmien käyttösuunnitelmasta.

 

Maa- ja metsätalousministeriö tiedotti 3.4.2017 käynnistävänsä ELY-keskuksien kanssa viisi kalatalouden innovaatio-ohjelmaa, joiden rahoitus tulee Euroopan meri- ja kalatalousrahastosta. Ohjelmat ovat:

 

  1. Kotimaisesta kalasta saatavan arvon lisääminen ja uudet lisäarvotuotteet
  2. Tutkimuksen ja kalastajien välisen kumppanuuden kehittäminen
  3. Vesiviljelyn innovaatio-ohjelma
  4. Kalatalouden markkinointiohjelma
  5. Kalatalouden ympäristöohjelma
     

Innovaatio-ohjelmien tavoitteena on koko toimialaa ja kalatalouden arvoketjua pysyvämmin hyödyttävä kehitystyö. Ohjelmissa parannetaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan vaikuttavuutta sekä yritysten mahdollisuuksia panostaa uusien teknologioiden ja tuotteiden luomiseen. Työtä tehdään verkostoissa, millä edistetään kalatalouden tuotekehitystä, vahvistetaan yksityisen ja julkisen sektorin kumppanuuksia sekä kannustetaan rohkeisiin kokeiluihin. Ohjelmia koordinoivat Luonnonvarakeskus, Aktion Österbotten ja Pro Kala.

 

Lue Maa- ja Metsätalousministeriön tiedote kokonaisuudessaan täältä.