Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Hylje- ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaaminen (art. 40)


EMKR:n tukea voidaan myöntää järjestelmälle, joka korvaa direktiiveillä 92/43/ETY ja 2009/147/EY suojeltujen nisäkäs- tai lintulajien saaliille aiheuttamat vahingot. Käytännössä tämä tarkoittaa hylkeiden ja merimetsojen aiheuttamien saalisvahinkojen korvaamista.


Tuen määrä perustuu laskennalliseen järjestelmään:


•    Laskennan perustana kalastajan vuosittainen rannikkokalastuksen saaliin arvo
•    Saaliin laskennallinen arvo määräytyy Luonnonvarakeskuksen tilastoimien alueellisten kalan tuottajahintojen mukaisesti
•    Korvaustaso 15 % on saaliin arvosta
•    Korvauksen yläraja on 7 000 euroa

 

Huom.  Maa- ja metsätalousministeriön päätös hyljekorvausten määräaikaisesta hakumenettelystä.

 

Kuka voi hakea korvausta?

  • Oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö, jolla on vakituinen asuinpaikka toimintaohjelman soveltamisalueella.

  • Oikeushenkilö, jolla on toimipaikka toimintaohjelman soveltamisalueella.

 

Mitä korvauksen saamiseksi vaaditaan?

  • Tukea voidaan myöntää kaupalliselle kalastajalle, jonka itse pyytämän saaliin tai sen jalostustuotteiden myynnistä kertyneen, tilikausien 2014–16 liikevaihdon keskiarvo ylittää 10 000 €.

  • Tuen saajan, joka ei täytä tätä liikevaihtovaatimusta, on esitettävä toteuttamiskelpoinen kehittämissuunnitelma siitä, miten tämä täyttää vaatimuksen kolmen vuoden kuluessa tuen maksamisesta.

 

Kuinka saaliin määrä lasketaan?

Tuen saajan on oltava rekisteröitynyt kaupallinen kalastaja sekä omistamansa tai vuokraamansa rekisteröidyn merellä toimivan kalastusaluksen lisenssinhaltija.

Raportoitu saalis luetaan aina rekisteröidyn kalastusaluksen lisenssinhaltijan lukuun.

 

Kuinka paljon tukea voi saada?

Tuki perustuu hakijan vuoden 2016 rannikkokalastussaaliin laskennalliseen arvoon. Tuki on 15 % laskennallisesta arvosta, kuitenkin enintään 7 000 €. Jos tuen lopullinen määrä jäisi pienemmäksi kuin 1 000 €, tukea ei myönnetä.

 

Saaliin laskennallinen arvo määräytyy Luonnonvarakeskuksen tilastoimien alueellisten kalan tuottajahintojen ja tuen saajan säädetyssä määräajassa viranomaisille raportoimien saaliiden perusteella. Saaliin laskennalliseen arvoon ei huomioida trooli- ja nuottakalastussaaliita.

 

Tuen saaja voi hyötyä korvauksesta vain kerran kalastusvuodelta, eikä voi saada korvausta esim. erikseen yksityisenä elinkeinonharjoittajana ja yhteisön (oy, avoin yhtiö, ky) osakkaana.