Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tutkijoiden ja kalastajien välinen kumppanuus (art. 28)

 

Tutkijoiden ja kalastajien välistä yhteistyötä on tehty jo useita vuosikymmeniä, ja se on tuottanut molempia osapuolia hyödyntävää tietoa. Aina on kuitenkin ollut myös eri näkemyksiä ja erimielisyyksiä esimerkiksi kalakantojen tilasta. Parantamalla yhteistyötä ja tuottamalla tietoa kalakannoista yhdessä saadaan parempi kuva kalakantojen ja vesistöjen tilasta.

Tutkijoiden ja kalastajien välisen tietämyksen siirron edistämiseksi EMKR:n tukea voidaan myöntää

a) yhden tai useamman riippumattoman tutkimuslaitoksen ja kalastajien tai yhden tai useamman kalastajajärjestön välisten verkostojen, kumppanuussopimusten tai yhteenliittymien, joihin tekniset elimet voivat osallistua, perustamiseen;

b) edellä olevassa a alakohdassa tarkoitettujen verkostojen, kumppanuussopimusten tai yhteenliittymien puitteissa toteutettuun toimintaan.

Edellä kohdassa b tarkoitetut toimet voivat sisältää tiedonkeruu- ja hallintotoimia, tutkimuksia, pilottihankkeita, tietämyksen ja tutkimustulosten levittämistä, seminaareja ja parhaiden käytäntöjen levittämistä.

Tukea voidaan myöntää julkisoikeudellisille elimille, kalastajille, kalastajajärjestöille, paikallisille kalataloudentoimintaryhmille sekä valtioista riippumattomille järjestöille.