Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Vesiviljelyn neuvontapalvelut (art. 49)

 

EMKR-tukea voidaan myöntää toimiin, jotka pyrkivät vesiviljelylaitosten yleisen tuloksellisuuden ja kilpailukyvyn parantamiseen sekä niiden toiminnan kielteisten ympäristövaikutusten vähentämiseen. Tukea voidaan siten myöntää

a) vesiviljelylaitosten hoito-, lomitus- ja neuvontapalvelujen perustamiseen;
b) teknisten, tieteellisten, oikeudellisten, ympäristöä koskevien tai viljelylaitoksille tarkoitettujen taloudellisten neuvontapalvelujen hankintaan.

 

Kohdan a) mukaista tukea voidaan myöntää vain julkisoikeudellisille elimille tai muille yhteisöille, jotka jäsenvaltio on valinnut perustamaan viljelylaitosten neuvontapalveluja. Kohdan b) mukaista tukea voidaan myöntää ainoastaan vesiviljelyalan pk-yrityksille tai vesiviljelyalan järjestöille, mukaan lukien vesiviljelyalan tuottajajärjestöt ja vesiviljelyalan tuottajajärjestöjen liitot.

Tätä tukea käytetään useimmiten kalankasvatuslaitosten ympäristölupahakemusten valmisteluun. ELY-keskusten linjaus on, että määräaikaisten lupien uusimisessa tuki ei ole käytettävissä, mutta jos lupaa haetaan uudelle laitokselle tai olemassa olevan laitoksen lupaehtoja halutaan olennaisesti muuttaa, voidaan ostettavaa konsultointipalvelua tukea jopa 50%.

 

Tukea myönnetään vain määräaikaisen haun puitteissa, paitsi vesiviljely-yritysten omissa hankkeissa jatkuvasti. Vesiviljely-yritysten omissa hankkeissa tuki voi olla enintään 50 % kokonaiskustannuksista. Tuki on harkinnanvaraista ja sen määrä voi vaihdella.