Kiertovesiviljely menetelmänä

Kiertovesikasvatuksen hallinta vaatii uudenlaista tietotaitoa. Kiertovesilaitokset ovat kalliita investointeja ja niiden korkea käyttöaste on kannattavan toiminnan ehto. Korkeaan käyttöasteeseen voidaan päästä vain, jos kala kasvaa hyvin ja pysyy terveenä. Kiertovesikasvatuksessa vesi käytetään 50-100 kertaa uudelleen, ja sitä puhdistetaan jatkuvasti. Veden hyvän laadun ylläpitäminen kustannustehokkaasti ja vedenlaadun jatkuva tarkka mittaaminen on kiertovesikasvatuksen kehitystyön prioriteetteja.

Tasaiset olosuhteet mahdollistavat kalan hyvän elintarvikelaadun ylläpitämisen, mutta siihen pääsemiseksi tuotannon eri vaiheet on toteutettava hallitusti. On mahdollista, että kiertovesikasvatus ja avomerikasvatus voidaan yhdistää tehokkaasti. Kiertovesikasvatuksen yhdistäminen puunjalostusteollisuuden toimintoihin on jo osoittautumassa isoksi eduksi Suomessa.