Meri- ja kalatalousverkosto on avoin yhteistyöverkosto, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää Euroopan meri- ja kalatalousrahaston Suomen toimintaohjelman toteutumista.

 

Kalatalouden parissa toimii useita eri organisaatioita ja sidosryhmiä, kuten eri viranomaisia, tutkimuslaitoksia, edunvalvonta- ja edistämisjärjestöjä sekä paikallisia toimintaryhmiä. Kalatalouden tärkeimpiä toimijoita ovat tietenkin yrittäkät itse – kalastajat, kalankasvattajat sekä kalakaupan- ja jalostuksen yrittäjät. Meri- ja kalatalousverkoston on avoin yhteistyöverkosto, joka yhdistää näistä toimijoita. Kuka tahansa voi kuitenkin kuulua verkostoon, koska sillä ei ole varsinaisia jäseniä. Tämä voi kuulostaa abstraktilta, mutta verkostolla on konkreettisia tehtäviä.

Verkoston tärkeimpänä tehtävänä on edistää EMKR:n Suomen toimintaohjelman toteutumista mm. tiedottamalla toimintaohjelman tukimahdollisuuksista ja saavutuksista, järjestämällä alaln toimijoille koulutusta sekä lisäämällä alan sisäistä ja ulkoista verkostoituneisuutta. Toimintaohjelmassa kalataloudelle pyritään luomaan kilpailukykyinen toimintaympäirstö, joka kannustaa ja mahdollistaa alan arvoketjun kestävän kasvun ja uudistumisen.

Kalatalousverkoston toimintasuunnitelman 2018 tiivistelmä

Meri- ja kalatalousverkoston toimintaa ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluu jäseniä kalatalouden eri sektoreilta. Kalatalouden verkostokoordinnaattori vastaa itse toiminnan toteutuksesta. Verkoston toimipiste sijaitsee Seinäjoella Maaseutuvirastossa, maaseutuverkoston toimintaa koordinoivassa ja kehittävässä maaseutuverkostopalvelut-yksikössä. Yksikön toimintatapa ja tavoitteet ovat omassa kontekstissaan hyvin samankaltaisia kuin meri- ja kalatalousverkoston, ja tästä syntyvät synergiaedut tukevat molempien verkostojen toimintaa.

Seuraa meri- ja kalatalousverkostoa somessa:

Facebook
Twitter