Euroopan meri- ja kalatalousrahasto 2021-2027

Komissio antoi toukokuussa 2018 ehdotuksen seuraavasta monivuotisesta rahoituskehyksestä vuosiksi 2021-2027. Kala- ja meritaloutta edistävälle rahastolle varattaisiin 6,14 miljardia euroa. Suomen osuus tulisi tästä olemaan noin 71,8 miljoonaa euroa. 

Euroopan meri- ja kalatalousrahasto säilyy tulevalla ohjelmakaudella nykyisen kaltaisena. Ehdotus uudeksi meri- ja kalatalousrahastoksi annettiin kesäkuussa 2018. Asetusehdotuksen mukaiset toimintalinjat käsittävät 1) kestävän kalastuksen edistämisen ja meren elollisten luonnonvarojen säilyttämisen, 2) elintarviketurvan varmistamiseen osallistumisen kilpailukykyisen ja kestävän vesiviljelyn sekä kilpailukykyisten ja kestävien markkinoiden avulla, 3) kestävän sinisen talouden kasvun ja vauraiden rannikkoyhteisöjen tukemisen sekä 4) turvalliset, turvatut, puhtaat ja kestävästi hoidetut meret ja valtameret.

 

Euroopan meri- ja kalatalousrahaston asetusehdotusta käsitellään tällä hetkellä Euroopan parlamentissa sekä Euroopan unionin neuvostossa. Tavoitteena on, että asetus hyväksyttäisiin keväällä 2020. 

 

Tältä  sivustolta löydät asetusehdotusten käsittelyyn liittyviä asiakirjoja, linkkejä sekä esityksiä.