På denna sida samlar vi frågor som ställts till  fiskeriförvaltningen om coronaviruslägets konsekvenser för fiskerisektorn. Vi uppdaterar sidan i takt med att lägesbilden blir uppdaterad och vi får mer aktuell information. Information om det nationella stödet har uppdaterats  att de motsvarar villkoren i den ändring av statsrådets förordning som trädde i kraft 5.10.2020.

 

[ultimate-faqs include_category=’nationella-stod’ ]

[ultimate-faqs include_category=’ehff’ ]

[ultimate-faqs include_category=’andra-fragor’ ]