Att söka för stödet

Man kan söka finansiering från Havs och fiskerifonden för olika utvecklingsprojekt, men man kan också söka investeringsstöd från fonden. I praktiken söks stöd från NTM-centralen. Ta alltid först kontakt med NTM-centralen eller lokal fiskeaktionsgrupp på ditt område. Ansökan lämnas och behandlas i Hyrrä-systemet. Vänligen bekanta dig med instruktioner från Landsbygdsverkets sidor.

OBS!

OBS! Observera att Hyrrä fungerar bäst med Firefox version 48 eller nyare webläsare!

Instruktioner i Landsbygdsverkets sidor

Vad är kommersiellt fiske?

Försäljning av fångad fisk anses vara kommersiellt fiske. I enlighet med Finlands lag om fiske och bestämmelserna i EU: s gemensamma fiskeripolitik får icke-kommersiella fiskare inte sälja sin fångst, förutom att fisk eller kräftor säljs ibland på inre vattenvägar direkt till konsumenten.

Fiskodling – en globalt växande bransch

Fiskodling är en av de ansenligaste metoderna för livsmedelsproduktion nu och i synnerhet i framtiden. I Finland är förutsättningarna för högkvalitativt fiskodling i toppklass. De vanligaste fiskarna som odlas är regnbågsforell och sik. För närvarande är den ekonomiskt ansenligaste odlingsmetoden nätbassänger i havet.

Vad är havs- och fiskerinätverk?

Havs- och fiskerinätverk består av lokala aktiongrupper för fiskeri, fiskerimyndigheten samt andra aktörer inom fiskeri. Nätverkets målsättning är att främja Europeiska Havs- och fiskerifondens operativa program. Nätverket informerar, organiserar utbildningar och förenar aktörer inom fiskeri.