Att söka för stödet

Man kan söka finansiering från Havs och fiskerifonden för olika utvecklingsprojekt, men man kan också söka investeringsstöd från fonden. I praktiken söks stöd från NTM-centralen. Ta alltid först kontakt med NTM-centralen eller lokal fiskeaktionsgrupp på ditt område. Ansökan lämnas och behandlas i Hyrrä-systemet. Vänligen bekanta dig med instruktioner från Landsbygdsverkets sidor.

OBS!

Observera att Hyrrä fungerar bäst med Firefox version 48 eller nyare webläsare!

Hitta vilken version av Firefox du använder