Att söka för stödet

Man kan söka finansiering från Havs och fiskerifonden för olika utvecklingsprojekt, men man kan också söka investeringsstöd från fonden. I praktiken söks stöd från NTM-centralen. Ta alltid först kontakt med NTM-centralen eller lokal fiskeaktionsgrupp på ditt område. Ansökan lämnas och behandlas i Hyrrä-systemet. Vänligen bekanta dig med instruktioner från Landsbygdsverkets sidor.

OBS!

Observera att Hyrrä fungerar bäst med Firefox version 48 eller nyare webläsare!

Hitta vilken version av Firefox du använder

Vad är kommersiellt fiske?

Försäljning av fångad fisk anses vara kommersiellt fiske. I enlighet med Finlands lag om fiske och bestämmelserna i EU: s gemensamma fiskeripolitik får icke-kommersiella fiskare inte sälja sin fångst, förutom att fisk eller kräftor säljs ibland på inre vattenvägar direkt till konsumenten.

Fiskodling – en globalt växande bransch

Fiskodling är en av de ansenligaste metoderna för livsmedelsproduktion nu och i synnerhet i framtiden. I Finland är förutsättningarna för högkvalitativt fiskodling i toppklass. De vanligaste fiskarna som odlas är regnbågsforell och sik. För närvarande är den ekonomiskt ansenligaste odlingsmetoden nätbassänger i havet.

Vad är havs- och fiskerinätverk?

Havs- och fiskerinätverk består av lokala aktiongrupper för fiskeri, fiskerimyndigheten samt andra aktörer inom fiskeri. Nätverkets målsättning är att främja Europeiska Havs- och fiskerifondens operativa program. Nätverket informerar, organiserar utbildningar och förenar aktörer inom fiskeri.