Allmänna förutsättningar för stöd

De viktigaste allmänna valkriterierna för projekt (accepterade av övervakningskommittén)

 • Sökanden har de ekonomiska och operativa förutsättningarna för att genomföra projektet
  – tillräckligt driftskapital ska beaktas
 • Sökanden har inte begått bedrägeri gällande EFF eller EMFF
 • Sökanden har inte ett verkställbart beslut om återkrav till EFF- eller EMFF-fonder som inte har betalats
 • Stödet som projektet får har en signifikant påverkan på projektets förverkligande
  – Påverkan av företagets nettobehållning på totalkostnaderna av projektet
 • Projektet är inte en ersättande investering
  – investeringen ska utveckla företagets verksamhet strukturellt

 

Allmänna förutsättningar för stöd

De allmänna förutsättningarna för stöd är huvudsakligen krav som grundar sig på EU:s och nationell lagstiftning, och som finansiären bör försäkra sig om innan projektet godkänns. De allmänna förutsättningarna för stöd beaktas i finansiärens granskningslista. Ifall någon av de allmänna förutsättningarna för stöd inte uppfylls kan projektet inte få finansiering. Läs mer här: EHFF urvalskriterierna 10.10.2018 (PDF)

Åtgärdsspecifika urvalskriterier

Med hjälp av urvalskriterierna för projekt vill man lyfta fram de bästa och mest effektiva projekten med tanke på åtgärdsprogrammets mål. På grund av detta framhävs i urvalskriterierna de temaområden och tyngdpunkter som underbygger programmets mål. Projektet ska bidra till målen och tyngdpunkterna enligt urvalskriterierna på ett tillräckligt omfattande sätt för att det ska kunna få poäng för varje kriterium. De projekt som väntas ha största effekt i förhållande till det ansökta stödet, ska ges prioritet i valet av projekt. Om valet av projekt baserar sig på en tidsbestämd ansökningsprocess ska man i valet av projekt betona urvalskriterier enligt målen för ansökan. Målen och tyngdpunkterna ska anges i ansökningsannonsen.