Fortsatt nationellt coronaunderstöd har godkänts

Statsrådet godkände den 30 december 2020 en förlängning av systemet med coronaunderstöd till fiskeriföretag. Ändringen av den statsrådsförordning som ligger till grund för understödet trädde i kraft den 31 december 2020 och utbetalningen av understödet fortsätter...