Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF)

Europeiska havs- och fiskerifonden (EHFF) finansierar EU:s havs- och fiskeripolitik för 2014–2020. Fonden är en av fem europeiska struktur- och investeringsfonder som kompletterar varandra och ska främja en återhämtning i EU som bygger på tillväxt och nya jobb.

Europeiska havs- och fiskerifonden

  • hjälper fiskare att ställa om till ett hållbart fiske
  • hjälper kustsamhällena att diversifiera sina ekonomier
  • finansierar projekt som ger nya jobb och höjer livskvaliteten för kustbefolkningen
  • gör det lättare att söka ekonomiskt stöd.
Europeiska havs- och fiskerifonden Finlands operativa program 2014-2020 logo