Central lagstifning för havs- och fiskerifonden

EU förordning 1303/2013 ”Generalförordning”
Förordning om fastställande av gemensamma och allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden, Sammanhållningsfonden, Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling och Europeiska havs- och fiskerifonden.

Förordningar enligt förordningen 1303/2013
Andra och specificerande förordningarenligt EU förordningen 1303/2013

EU förordning om Havs- och fiskerifonden ”forndförordning” 508/2014
EU förordning om Europeiska havs- och fiskerifonden sk. fondförordning

Förordningar enligt förordningen 508/2014
Andra och specificerande förordningar om Europeiska havs- och fiskerifonden enligt EU förordning 508/2014

Europeiska unionens förordningar gällande fiske
På EUR-lex –servicen hittas Europeiska Unionens förordningar gällande fiske och den gemensamma fiskeripolitik.

 

Lagstiftning för EMFF i Finland

Lagen om EHFF 1093/2014
Lag om det nationella genomförandet av den europeiska förordningen om Europeiska havs- och fiskerifonden.

Statsrådets förordning 1127/2015
Statsrådets förordning om stöd som beviljas ur Europeiska havs- och fiskerifondens

Rättsliga samlingar i Finland (Finlex)
Finlex är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet. I servicen finns bl.a. uppdaterad lagstiftning och samlingar för ursprungliga författningar.