Gemensamma fiskeripolitik

En gemensam fiskeripolitik infördes för första gången genom Romfördraget. Ursprungligen var den kopplad till den gemensamma jordbrukspolitiken, men med tiden har den blivit alltmer självständig.

Den gemensamma fiskeripolitiken, reviderad 2002, har som främsta mål att säkerställa ett hållbart utnyttjande av fiskeresurserna och garantera yrkesfiskarna inkomster och stabila arbetstillfällen. Genom Lissabonfördraget gjordes flera ändringar av fiskeripolitiken. År 2013 enades rådet och parlamentet om en ny gemensam fiskeripolitik för att långsiktigt trygga den miljömässiga, ekonomiska och sociala hållbarheten inom fiskeri och vattenbruk.

Finlands nationella strategi för kontroll av den gemensamma fiskeripolitiken 2021 –2027 hittar du här.

Läs mer om gemensamma fiskeripolitik här!