Vad är kommersiellt fiske?

Med kommersiellt fiske avses fiske i syfte att sälja fångsten. Enligt lagen om fiske och bestämmelserna om EU:s gemensamma fiskeripolitik får andra fiskare än kommersiella fiskare inte sälja sina fångster, med undantag för små fisk- eller kräftpartier som fiskare som fiskar i inlandsvatten sporadiskt säljer direkt till konsumenter.

Kommersiella fiskare har vissa rättigheter jämfört med fritidsfiskare. De kan sälja sina fångster och få offentliga stöd. Vidare får kommersiella fiskare per fångst- eller båtlag använda ett antal nät som tillsammans är över 240 meter. Vid fiske med krokredskap får de använda 100 krokar, trål samt storryssja när de fångar lax och öring. Det maximala antalet nät (240 m) som rör fritidsfiskare gäller bara i vattnen söder om breddgraden 67°00`N.

Innan en kommersiell fiskare inleder fisket ska fiskaren registrera sig i bl.a. NTM-centralens register över kommersiella fiskare. Ytterligare ska kommersiella fiskare registrera sina fiskefartyg eller -båtar i registret över fiskefartyg och lämna en rapport om fångsterna. För kommersiella fiskare gäller också livsmedelslagstiftningen som innehåller krav på bl.a. anmälan om primärproduktion.
(Kalat.fi)

Hur börjar man som kommersiell fiskare?

Det behövs fler yrkesfiskare än någonsin just nu. Det är större efterfrågan på inhemsk fisk än vad man hinner fiska, och man får bra betalt för fisken. Medelåldern bland fiskarna börjar bli så hög att den framtida tillgången till inhemsk fisk är hotad.

För att arbeta som yrkesfiskare krävs det en vilja och en passion att arbeta utomhus – man måste testa fångstlyckan, oavsett regn eller solsken. Branschen förnyas också hela tiden. Det utvecklas nya fångstmetoder och produkter av en högre förädlingsgrad, även om traditionell fisk som handlas över fiskdisken ökar i popularitet.

Är kommersiell fiskare något för dig? Läs mer om ämnet på NTM-centralens webbplats!

Ytterligare information om kommersiellt fiske hittar du här:

Finlands Yrkesfiskarförbund
Suomen sisävesiammattikalastajat