Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Adress:
Havs- och fiskerinätverket
PL 405, 60101 SEINÄJOKI

Kontaktuppgifter för personalen
Fiskeri nätverkskoordinator Sinna Seppänen
tel. 0295 20 40 33

Chef för landbygsnätverk enheten Teemu Hauhia
tel. 040 545 4016

E-postmeddelanden finns i formuläret förnamn.efternamn(at)ruokavirasto.fi

Vill du lämna feedback eller kontakta havs- och fiskerinätverk? Lämna ditt meddelande via formuläret nedan, tack!

7 + 3 =

Jord- och skogsbruksministeriet

Jord- och skogsbruksministeriet, som är förvaltningsmyndighet för Europeiska havs- och fiskerifonden, ansvarar för planeringen av åtgärderna i programmet och tillhörande lagstiftning.

Europeiska kommissionen

Europeiska kommissionen Generaldirektoratet för havsfrågor och fiske (DG Mare)(DG Mare)

Nätverket för europeiska fiskeområden FARNET

Landsbygdsverket

Fiskerinäringsnätverkets koordinator är placerad på Landsbygdsverketsenhet Nätverkstjänster. Enheten Nätverkstjänster var under föregående programperiod känd under namnet landsbygdsnätverksenheten. Enhet Nätverkstjänster sitter i Mavi-huset på Alvar Aallon katu. Enheten ansvarar för att landsbygdsnätverkets mål uppfylls. Den samlar utvecklare, forskare, myndigheter och representanter för organisationer som är verksamma inom landsbygdsutveckling i ett och samma nätverk.

Utgångspunkten för att vara med i landsbygdsnätverket är öppenhet och enkelhet, och därför strävar nätverket efter att erbjuda många olika former av deltagande. Enheten ansvarar för att samla, komplettera och aktivera landsbygdsnätverket, upprätthålla regelbunden och engagerad interaktion mellan deltagarna samt erbjuda ett förutseende och flexibelt verksamhetssätt. Målet är att aktörernas arbete ska skapa synergier i utvecklingen av landsbygden. Läs mer här!

NTM-centralerna

NTM-centralen en regional myndighet som ansvarar för fiskeriärenden.

NTM-centralernas uppgifter omfattar:

 • allmän bevakning av fiskeriintresset i miljötillståndsprocesser
 • uppgifter som hänför sig till fiskeriekonomiska förpliktelser
 • styrning och övervakning av verksamheten i fiskeområdena
 • beslutande om tillstånd och förbud enligt lagen om fiske
 • fiskeriekonomisk restaurering av vattendrag
 • utveckling av fritidsfisket och fisketurismen
 • finansiering för fiskerinäringen
 • främjande av yrkesfisket och uppföljning av fångsterna i havsområdet
 • övervakningsuppgifter enligt lagen om fiske och den europeiska gemensamma fiskeripolitiken

Administrationen av fiskerinäringsuppgifterna är centrerad hos tre NTM-centraler:

 • NTM-centralen i Egentliga Finland ansvarar för fiskerinäringsuppgifterna i kustområdena
  (Egentliga Finland, Satakunta, Österbotten, Mellersta Österbotten, Södra Österbotten, Nyland, Sydöstra Finland)
 • NTM-centralen i Norra Savolax ansvarar för fiskerinäringsuppgifterna i Insjöfinland
  (Norra Savolax, Södra Savolax, Norra Karelen, Mellersta Finland, Birkaland, Tavastland)
 • NTM-centralen i Lappland ansvarar för fiskerinäringsuppgifterna i Norra Finland
  (Lappland, Norra Österbotten, Kajanaland)

Kontaktuppgifter till experterna på fiskerinäring på NTM-centralerna

Utbetalning
UF-centret har hand om utbetalningen i anslutning till EHFF-projekten: kalatalousmaksut.keha@ely-keskus.fi