Tidsbundna ansökningar

Tidsbundna ansökningsförfaranden öppnas genom en separat anmälan. På webbplatsen merijakalatalous.fi hittar du alltid aktuell information om pågående ansökningar.

 

Kommande ansökningar:

Ersättning för skador orsakade av sälar och skarvar

Jord- och skogsbruksministeriet öppnar en tidsbunden ansökningsomgång för att ersätta skador som sälar och skarvar orsakat på fångst. Ansökningstiden är 1.9 − 1.11.2021. På grund av de bestämmelser om distansarbete och säkerhet som beror på coronavirusepidemin ska ansökningarna i första hand lämnas in elektroniskt.

Läs meddelandet om beslutet.