Tillgänglighetsutlåtande

Välkommen, det här är tillgänglighetsutlåtande av jord- och skogsbruksministeriet

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller tjänsten https://merijakalatalous.fi/sv/ och har upprättats / uppdaterats 09.09.2020.

Vi har själva granskat hur tillgänglig tjänsten är

Tillgänglighetsstatus för den digitala tjänsten

Uppfyller delvis tillgänglighetskraven

Icke-tillgängligt innehåll

3. Webbplatsen uppfyller ännu inte alla krav.

 • Möjlig att uppfatta: Webbplatsen kan ibland hoppa över en rubriknivå

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Rubriknivåerna i webbplatsens struktur framskrider inte alltid i nivåordning. Att webbplatsen i bland hoppar över en rubriknivå beror delvis på att rubrikerna inte kan ändras utan att genomföra en mer övergripande reform av webbplatsen tillsammans med tjänsteleverantören. Dessutom påverkar rubriceringen textens storlek och färg, och därför skulle det i vissa fall bli svårare att läsa texten om rubrikerna framskred i nivåordning. Denna brist kommer att åtgärdas när webbplatsen förnyas i samband med att den nya programperioden inleds.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.3.1 Information och relationer
 • Möjlig att uppfatta: Kontrasten är inte alltid tillräckligt stor

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Webbplatsens innehåll har ibland en alltför låg kontrast. Kontrasten kan dock förbättras genom att klicka på knappen i sidans vänstra kant. Denna brist kommer att åtgärdas när webbplatsen förnyas i samband med att den nya programperioden inleds.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.3 Kontrast (minimum)
 • Möjlig att uppfatta: Textens radavstånd är ställvis för litet

  Innehåll som inte är tillgängligt och dess brister

  Radavståndet är i största delen av webbplatsen förenligt med rekommendationerna, men till vissa delar underskrider det kravet på 1,5. Denna brist kommer att åtgärdas när webbplatsen förnyas i samband med att den nya programperioden inleds.

  Tillgänglighetskrav som inte uppfylls
  • 1.4.12 Se till att det går att öka avstånd mellan tecken, rader, stycken och ord (inofficiell översättning)

2. Oproportionell börda

Webbplatsens innehåll och bilagor är i huvudsak tillgängliga. Bristerna är små och gäller inte hela webbplatsen. Webbsidorna förnyas och temat ändras så att det blir mer tillgängligt när det nya programmet inleds 2021–2022. Före det är det inte möjligt att göra en mer omfattande reform av webbplatsen på grund av att den nuvarande programperioden (2014–2020) går ut och resurserna för reformarbete är begränsade.

Upptäckte du en tillgänglighetsbrist i vår digitala tjänst? Beskriv den för oss och vi ska göra vårt bästa för att åtgärda den

Per e-post

saana.tarhanen@mmm.fi

Tillsynsmyndigheten

Kontakta oss om du vill påtala brister i tillgängligheten på vår webbplats. Det kan ta 14 dagar innan du får ett svar. Om du inte är nöjd med det svar du har fått eller inte får något svar alls inom två veckor kan du lämna in en anmälan om bristande tillgänglighet till Regionförvaltningsverket i Södra Finland. På regionförvaltningsverkets webbplats finns det beskrivet hur du kan lämna in en anmälan och hur ärendet behandlas.

Tillsynsmyndighetens kontaktuppgifter

Regionförvaltningsverket i Södra Finland
Enheten för tillgänglighetstillsyn
www.tillgänglighetskrav.fi
webbtillganglighet@rfv.fi
telefonnummer växeln 0295 016 000

Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den digitala tillgängligheten

Denna webbplats/applikation har publicerats

16.01.2018