Projektexempel

Goda och framgångsrika projekt kan få idéer till din egen åtgärd. En mer detaljerad beskrivning av projekten kommer i framtiden, men från tabellen nedan kan du se namnen på de projekt som mottar EMFF, mottagarens nummer och det mottagna stödbeloppet.

EMFF Projektexempel

Restaurering av lekplats och vandringsled för fisk i Molpe

Projektets syfte är att restaurera en vandringsled med fisktrappa och en lekplats i Molpe och utvärdera hur man på sikt kan säkerställa möjligheterna för fiskens fortplantning. Projektet strävar till att säkerställa verksamhetsförutsättningarna för yrkesfiskarna och...

Blå omsorg – bekämpning av utslagning genom fiske

21.09.2017 I det här projektet tillämpar man i en havsnära miljö konceptet Green Care, som baserar sig på välmående som fås från naturen. Fördjupning i fiske och fiskarnas värld hoppas vända om riktningen av livet för unga som befinner sig i en problematisk situation....

Mera lokal sik till Bottenhavets kust

2.10.2017 I projektet försöker man förstärka sikfångsterna på Bottenhavet med hjälp av yngelplanteringar Sik har traditionellt varit en viktig fisk på Bottenhavets kust både för konsumenter och fiskare. Under de sista åren har fiskad sik inte räckt till marknaden som...

Mervärde för strömmingsfångst

4.10.2017   Pyhäjärvi-institutet har startat ett projekt under vilket man kartlägger möjliga mervärdesprodukter som kunde fås av strömming och som har kommersiell potential.   För odlad regnbågslax har man redan länge undersökt sidoströmmar som uppkommer i...

Taimen behärskar också projektsoppa

Taimen behärskar också projektsoppa 29.12.2017 Med hjälp av stödet kan företaget utveckla sina produktionsprocesser, vilket påverkar välbefinnande av fiskar, produktivitet och de anställdas arbetstrivsel. Taimen-yhtiöt är en ledande aktör i fiskbranschen i Finland och...

Fiskebodarna i Skärgårdshavet satte fisken på kartan

Målet för L-S Kalatalouskeskus projekt ”Saaristomeren kala-aitat” var att öka synligheten för tjänsterna i fiskbranschen Skärgårdshavet och göra dem mer kända, det vill säga kort och kärnfullt sätta fisken på kartan. – I Skärgårdshavet finns det försäljningsställen...

Stöden underlättar för fiskaren i vardagen

Milkari Oy i Borgå är ingen typisk byggfirma, för i företagets verksamhet ingår även kommersiellt fiske. Firmans vd Ari Toivoniemi har vid sidan av byggnadsarbetena varit fiskare till yrket i ett par årtionden, och under senaste åren har han varit första klassens...

Odlingsdammarnas näringsämnen blir föda

I PIKKULI-projektet undersöks de praktiska möjligheterna och metoderna för att odla andmat (Lemna minor) som råvara för foder på fiskodlingsanläggningar. Vi frågade forskaren Pasi Laajala från Naturresursinstitutet om bakgrunden till och utmaningarna i projektet....