vesiviljelyn-tuet-2-SKKL

Meri- ja kalatalous - Vesiviljelyn tuet, kuva: SKKL

Vesiviljelyn tuet -sivulle, kuva 2 Suomen Kalankasvattajaliitto ry