• Kostnaderna ger rätt till stöd om det inte är möjligt att du får tillbaka pengarna till exempel av tjänsteleverantören.