Kyllä, hankkeen keston pidentämisestä voi neuvotella rahoittavan ELY-keskuksen kanssa.