• NTM-centralens övervakare fortsätter att kontrollera landning av fångster i hamnar och på landningsplatser samt att utföra sjöbevakning. Vid kontrollerna följer övervakarna instruktionerna om särskilda skyddsåtgärder i fråga om hygien och säkerhetsavstånd mellan personer. Med dessa åtgärder ser man till att kontrollerna inte medför någon smittorisk för fiskare eller övervakare. Satellitövervakningen, fångstkontrollerna och övervakningen av att kraven på rapportering uppfylls fortsätter som vanligt.