• Stödansökan lämnas in enligt företagets hemort till NTM-centralen antingen i Egentliga Finland, Norra Savolax eller i Lappland. Anvisningar och blanketter för ansökan om stöd finns här. Stöden kan sökas fr.o.m. 18.5.2020.
  • För att fylla i ansökan behöver du bland annat följande uppgifter: uppgifter om företagets ekonomiska situation innan epidemin bröt ut, en redogörelse för hur företagets ekonomiska situation har försämrats på grund av epidemin och en plan för stabilisering av ekonomin samt en uppskattning av företagets förutsättningar för affärsverksamhet 2021. Du behöver också en redogörelse för de kostnader som stöd söks för samt motiveringar samt uppgifter om annat offentligt stöd som företaget ansökt om och/eller fått för att mildra konsekvenserna av coronavirusepidemin