• Stödansökan lämnas in enligt företagets hemort till NTM-centralen antingen i Egentliga Finland, Norra Savolax eller i Lappland. Anvisningar och blanketter för ansökan om stöd finns här.