• Stödmottagaren ska lämna NTM-centralen en redovisning över användningen av stödet och över hur företagsverksamheten fortgår senast det datum som anges i stödbeslutet. Redovisningen görs på en blankett som fastställts av jord- och skogsbruksministeriet. Läs mer här.