• Förberedelserna kan dra ut på tiden eftersom evenemang som kräver fysisk närvaro inte kan ordnas enligt planerna. Till exempel NTM-centralernas regionala evenemang som är öppna för alla måste flyttas.