• Förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar kan utnyttjas i projekt som hänföra sig till anpassning till coronasituationen.