• Stödets storlek kan variera mellan 3 000 och 120 000 euro. Stödet kan uppgå till högst 80 procent av det nödvändiga ekonomiska anpassningsbehov som NTM-centralen bedömer.