• Stödet kan beviljas för investerings- och utvecklingsprojekt som också kan hänföra sig till anpassning till coronasituationen.
  • Till exempel inom fiske art. 27 rådgivningstjänster, art. 30 diversifiering, art. 42 förbättrande av fångstens mervärde och art. 26 innovation kan vara nyttiga i coronasituationen. Inom vattenbruk till exempel art. 47 innovation, art. 49 rådgivningstjänster och art. 48 investeringar kan vara till hjälp, samt art. 68 saluföringsåtgärder och art. 69 beredning av fiskeri- och vattenbruksprodukter. Läs mer om stöder.
  • För att underlätta situationen har EHFF infört förskottsbetalningar, behovsprövad höjning av stödnivåer samt en möjlighet att bevilja stöd för investeringar i förpackningssystem även i offentliga hamnar. Läs mer om första hjälpen till fiskerisektorn.