• Om du ännu inte har lämnat in några ansökningar om utbetalning och coronakrisen har inverkat på företagets likviditet, kan förskott av grundad anledning beviljas för projektet. Då ska du lämna en ändringsansökan till NTM-centralen för att söka förskott och motivera hur läget har förändrats på grund av coronakrisen. Om du beviljas förskott, ska du lämna in en ansökan om utbetalning till utvecklings- och förvaltningscentret.
  • Om du redan ansökt om utbetalning av stöd för projektet, kan förskott av grundad anledning beviljas upp till högst 70 procent av det kvarstående stödet. Om det totala stödet för projektet är till exempel 10 000 euro och du har redan fått 2 000 euro, kan 70 procent av den kvarstående andelen på 8 000 euro betalas i förskott. Du ska göra en ändringsansökan till NTM-centralen för att söka förskott. Om du beviljas förskott, ska du lämna in en ansökan om utbetalning till utvecklings- och förvaltningscentret.
  • Om du redan tidigare har fått ett beslut om stöd för projektet, beviljas du i regel inte höjt stöd eftersom höjningen uttryckligen ska hänföra sig till coronakrisen.