Ensamföretagare ska i första hand ansöka om stöd för försörjningen hos Folkpensionsanstalten. Om företagaren dock inte har rätt till FPA:s stöd, kan utkomstmöjligheter också beaktas vid fastställandet av stödets storlek när det gäller primärproduktionsföretag.