• I första hand ska du kontakta din bank och förhandla om ett lån. Staten bidrar till bankernas möjligheter att finansiera företag och det är möjligt att ansöka om en lånegaranti hos Finnvera. Du kan också förhandla med din bank om uppskov med låneamorteringarna.