• Yritys voi saada tukea 2 000 – 120 000 euroa.
  • Jalostuksen ja kaupan yritykset: Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus laskee myönnettävän avustuksen seuraavalla kaavalla: Laskukaavassa huomioidaan vertailuajankohdan liikevaihto, tukikauden liikevaihto, palkkakustannukset, kiinteät kustannukset sekä omavastuu.
  • Alkutuotannon yritykset: Avustuksen määrä voi olla korkeintaan 70 prosenttia ELY-keskuksen arvioimasta välttämättömästä taloudellisesta sopeuttamistarpeesta.