• Tarve korotettuun tukeen ja perustelut tulee tuoda esiin tukihakemuksessa. Perustelujen tulee liittyä koronavirustilanteen aiheuttamaan sopeuttamistarpeeseen.
  • Tukitasoja voidaan korottaa seuraavasti:
    • Investointihankkeissa, joissa tuen taso olisi normaalisti 40 %, voidaan tasoa perustellusta syystä korottaa 50 %:iin.
    • Jalostuksen ja tukkukaupan investoinneissa, joissa tuen taso olisi normaalisti 20 %, voidaan tasoa perustellusta syystä korottaa 35 %:iin. Mikäli kyse on uutuusarvoltaan merkittävästä investoinnista tai se liittyy vajaasti hyödynnettyjen lajien jalostukseen, tukea voidaan korottaa 50 %:iin.
    • Pienimuotoiseen rannikkokalastukseen ja sisävesikalastukseen liittyvien toimien osalta, joissa tuen taso olisi normaalisti 50 %, voidaan tasoa perustellusta syystä korottaa 60 %:iin. Kollektiivisissa toimissa voidaan tukitasoa korottaa enintään 80 %:iin.
  • Jos hankkeessa osa investoinneista liittyy koronatilanteeseen ja osa ei, tämä voidaan ottaa huomioon tukiprosentin määrittämisessä.