• EMKR:n tukea voivat saada kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen yritykset lukuun ottamatta suuryrityksiä. Tukea voi saada kehittämis- ja investointihankkeisiin.