• Kansallista tukea voivat saada kalastuksen, vesiviljelyn, kalakaupan ja kalanjalostuksen yritykset koosta riippumatta. Tukea voidaan myöntää yrityksille, joiden taloustilanne on heikentynyt koronaviruksen vuoksi, mutta joilla on kannattavan toiminnan edellytykset. Kalastajien tulee olla Manner-Suomessa I luokan kaupallisia kalastajia tai Ahvenanmaalla päätoimisia kaupallisia kalastajia.