• Kansallisesti maksettavaa avustusta voivat hakea kalastuksen, vesiviljelyn, kalanjalostuksen ja kalakaupan yritykset koosta riippumatta. Lue lisää täältä.
  • EMKR:n Suomen toimintaohjelman toimenpiteet ovat normaalisti hyödynnettävissä: esimerkiksi saaliin arvon lisääminen kalastuksessa mahdollistaa suoramyynnin hyödyntämisen, ja toiminnan monipuolistaminen voi auttaa sopeutumaan tilanteeseen viruksen aikana. Toimenpidekohtaiset hakuohjeet löydät täältä.
  • Euroopan meri- ja kalatalousrahastossa on otettu käyttöön koronaan liittyviä poikkeustoimia: kehittämis- ja investointihankkeissa voidaan maksaa ennakkoa korkeintaan 70 % avustuksen määrästä. Lisäksi EMKR-hankkeissa tukitasoja voidaan harkinnanvaraisesti korottaa, jos hanke liittyy koronavirusepidemian vaikutuksiin sopeutumiseen. EMKR mahdollistaa lisäksi pakkausinvestointien tukemisen myös julkisissa satamissa. Lue lisää täältä.
  • Kelalta voi hakea tukea yrittäjän toimeentuloon. Lue lisää täältä.
  • Finnvera myöntää lainoille takauksia. Lue lisää Finnveran sivuilta,
  • ELY-keskuksien kehittämispalvelusta voi saada neuvontaa yrityksen kehittämiseen liittyvissä kysymyksissä.
  • Business Finlandin, kuntien ja ELY-keskusten myöntämät toiminnan kehittämisavustukset eivät ole kalatalousalan yritysten haettavissa.