• Tukea voi saada investointi- ja kehittämishankkeisiin, jotka voivat liittyä myös koronatilanteeseen sopeutumiseen.
  • Esimerkiksi kalastuksessa art. 27 neuvonta, art. 30 monipuolistaminen, art. 42 saaliin arvon lisääminen ja art. 26 innovointi voivat soveltua koronatilanteeseen. Vesiviljelyssä esimerkiksi art. 47 innovointi, art. 49 neuvonta ja art. 48 investoinnit voivat olla avuksi, ja lisäksi art. 68 markkinoille saattaminen ja art. 69 jalostus voivat olla hyödyllisiä. Toimenpidekohtaiset hakuohjeet löydät täältä.
  • Erityisesti koronatilannetta varten on otettu käyttöön mahdollisuus ennakkomaksuihin, tukitasojen harkinnanvaraiseen korottamiseen sekä pakkausinvestointien tukeminen julkisissa satamissa. Tarkemman ohjeen löydät täältä.