• Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen myöntäneelle elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle selvitys avustuksen käytöstä ja yritystoiminnan jatkumisesta viimeistään avustuspäätöksessä määrättynä päivänä. Maa- ja metsätalousministeriö vahvistaa lomakkeen, jolla selvitys tehdään.