• Avustuksen saajan on toimitettava avustuksen myöntäneelle elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle selvitys avustuksen käytöstä ja yritystoiminnan jatkumisesta viimeistään avustuspäätöksessä määrättynä päivänä. Selvityslomakkeen löydät täältä.