Koronaan liittyvissä hankkeissa tukitasoa voidaan korottaa 60 prosenttiin. Jos hanke on kollektiivinen, eli se on kaikkien toimijoiden hyödynnettävissä samoin ehdoin, voidaan tukitasoa korottaa jopa 80 prosenttiin. Kollektiivisella hankkeella ei tässä yhteydessä tarkoiteta pienen, rajatun toimijajoukon hanketta, jonka tulokset eivät ole muiden hyödynnettävissä.