• Jos hankkeelle ei ole vielä tehty maksuhakemuksia ja korona on vaikuttanut yrityksen maksuvalmiuksiin, hankkeelle voidaan perustellusta syystä myöntää ennakkoa. Hakijan tulee tällöin tehdy ely-keskukseen muutoshakemus, jolla hankkeelle haetaan ennakkoa, ja perustella, miten tilanne on koronan vuoksi muuttunut. Jos ennakko myönnetään, hakijan tulee tehdä maksatushakemus keha-keskukselle.
  • Jos hankkeelle on jo haettu maksatuksia, ennakkoa voidaan perustellusta syystä myöntää enintään 70 % vielä jäljellä olevasta tuesta. Jos hankkeen kokonaistuki on esimerkiksi 10 000 euroa ja siitä on maksettu hakijalle jo 2 000 euroa, voidaan jäljellä olevasta 8 000 euron osuudesta maksaa 70 % ennakkona. Hakijan tulee tehdä ely-keskukseen muutoshakemus, jolla hän hakee ennakkoa. Jos ennakko myönnetään, hakijan tulee hakea sitä maksuun keha-keskuksesta.
  • Jos hankkeelle on tehty tukipäätös jo aiemmin, korotettua tukea ei pääsääntöisesti myönnetä, koska korotuksen tulisi liittyä nimenomaan koronatilanteeseen.