• Ja, du kan förhandla med den finansierande närings-, trafik- och miljöcentralen om en förlängning.