ELY-keskuksen valvojat jatkavat kalansaaliiden purkamistarkastuksia satamissa ja purkupaikoissa sekä merivalvontaa. Tarkastuksia toteuttaessaan valvojat noudattavat erityisiä suojatoimenpiteitä hygienian ja henkilöiden välisten turvaetäisyyksien osalta. Näillä toimenpiteillä varmistetaan, ettei tarkastuksista aiheudu tartuntariskiä kalastajille tai valvojille. Satelliittivalvonta, saalisseuranta sekä raportointivelvoitteiden noudattamisen valvonta jatkuvat ennallaan.