• Berätta om behovet av höjt stöd och motiveringarna i stödansökan. Motiveringen ska hänföra sig till det anpassningsbehov som coronavirussituationen medför.
  • En höjning av det maximala stödbeloppet kan prövas enligt följande:
    • I investeringsprojekt där stödnivån normalt är 40 procent kan nivån av grundad anledning höjas till 50 procent.
    • I fråga om investeringar i beredning och partihandel, där stödnivån normalt är 20 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 35 procent. Om det är fråga om en investering med betydande nyhetsvärde eller om investeringen hänför sig till beredning av underutnyttjade arter, kan stödet höjas till 50 procent.
    • När det gäller åtgärder som hänför sig till småskaligt kustfiske och insjöfiske, för vilka stödnivån normalt är 50 procent, kan nivån av grundad anledning höjas till 60 procent. När det gäller kollektiva åtgärder kan stödnivån höjas till högst 80 procent.
  • Om en del av investeringarna i ett projekt hänför sig till coronasituationen och en del inte gör det, kan detta beaktas vid fastställandet av stödprocenten.