• Projekten ska handla om anpassning till coronavirusläget. Det kan till exempel röra sig om investeringar i förpackning, förvaring och beredning av fångst eller sökande efter nya marknadskanaler, såsom utveckling av direktförsäljning.