• Avustusta voi pääsääntöisesti hakea vain kerran. Perustellusta syystä avustusta voi kuitenkin hakea uudestaan, mutta avustukset eivät yhteenlaskettuina voi ylittää enimmäistukiaikaa eivätkä 120 000 euron ylärajaa.
  • Avustuksen ehdot muuttuivat avustusta koskevan valtioneuvoston asetuksen muutoksen tullessa voimaan 5.10.2020. Jos yritys on hakenut avustusta aiempien ehtojen mukaisesti ja saanut päätöksen, se voi jättää uuden hakemuksen. Avustuksen laskennallisesta määrästä vähennetään yrityksen aiemmin saamat, covid-19-epidemian vaikutusten lieventämiseen tarkoitetut tuet.
  • Muutoksen voimaan tullessa vireillä olleisiin hakemuksiin sovelletaan alkuperäisiä avustusehtoja. Jos yrityksellä on hakemus vireillä avustuksen ehtojen muuttuessa ja se haluaa hakea avustusta uusien ehtojen mukaisesti, sen tulee tehdä uusi hakemus.