Hankkeiden tulee liittyä koronatilanteeseen sopeutumiseen. Ne voivat olla esimerkiksi saaliin pakkaamiseen, säilyttämiseen ja jalostamiseen liittyviä investointeja tai uusien markkinakanavien etsimistä, kuten suoramyynnin kehittämistä.